تبلیغات
سبزترین راه - ‎آمار نهضت كربلا

‎آمار نهضت كربلا

شنبه 3 دی 1390 09:43 قبل از ظهر   نویسنده : حجت پورمحمد      


پس از شهادت حسین‏«ع‏»33 زخم نیزه و 34 ‏ضربه شمشیر، غیر از زخمهاى تیر بر بدن آن ‏حضرت بود‎.‎
شركت كنندگان در اسب تاختن بر بدن امام ‏حسین 10 نفر بودند‎.‎
‎  ‎نقش آمار در ارائه سیماى روشن‏تر از هر موضوع ‏و حادثه،غیر قابل انكار است.لیكن ‏در حادثه كربلا ‏و مسائل قبل و بعد از آن، با توجه به اختلاف ‏نقلها و منابع، نمى ‏توان در بسیارى از جهات، ‏آمار دقیق و مورد اتفاق ذكر كرد و آنچه نقل ‏شده، گاهى تفاوتهاى ‏بسیارى با هم دارد.در ‏عین حال بعضى از مطالب آمارى، حادثه كربلا را ‏گویاتر مى ‏سازد‎.‎

به همین دلیل به ذكر نمونه‏ هایى از ارقام و آمار ‏مى ‏پردازیم: (1) مدت قیام امام حسین‏«ع‏» از ‏روز امتناع از بیعت با یزید، تا روز عاشورا 175 ‏روزطول كشید: 12 روز در مدینه،4 ماه و 10 روز ‏در مكه،23 روز بین راه مكه تا كربلا و8 روز در ‏كربلا (2 تا 10 محرم‎).‎

منزل هایى كه بین مكه تا كوفه بود و امام ‏حسین آنها را پیمود تا به كربلا رسید 18 منزل ‏بود(معجم البلدان‎).‎

فاصله منزل ها با هم سه فرسخ و گاهى پنج ‏فرسخ بود‎.‎

منزل هاى میان كوفه تا شام 14 منزل بود كه ‏اهل بیت را در حال اسارت از آنها عبور دادند‎.‎

نامه‏ هایى كه از كوفه به امام حسین‏«ع‏» در ‏مكه رسید و او را دعوت به آمدن كرده ‏بودند ‏‏12000 نامه بود (طبق نقل شیخ مفید‎).‎

بیعت كنندگان با مسلم بن عقیل در كوفه 18000 ‏نفر،یا 25000 نفر و یا 40000 نفر گفته شده ‏است‎.‎

شهداى كربلا از اولاد ابى طالب كه نامشان در ‏زیارت ناحیه آمده است 17 نفر‎.‎

شهداى كربلا از اولاد ابى طالب كه نامشان در ‏زیارت ناحیه نیامده 13 نفر. سه نفر هم‏ كودك از ‏بنى هاشم شهید شدند،جمعا 33 نفر. این افراد ‏به این صورت ‏اند: امام حسین‏«ع‏» 1 نفر، اولاد ‏امام حسین 3 نفر، اولاد على‏«ع‏» 9 نفر، اولاد ‏امام حسن 4 نفر، اولاد عقیل‏12 نفر، اولاد جعفر ‏‏4 نفر‎.‎

غیر از امام حسین‏«ع‏» و بنى هاشم، شهدایى ‏كه نامشان در زیارت ناحیه مقدسه و برخى منابع ‏دیگر آمده است 82 نفرند. غیر از آنان، نام 29 نفر ‏دیگر در منابع متاخرتر آمده‏ است‎.‎

جمع شهداى كوفه از یاران امام 138 نفر. تعداد ‏‏14 نفر از جمع این جناح حسینى، غلام بوده‏اند‎.‎

شهدایى كه سرهایشان بین قبایل تقسیم شد ‏و از كربلا به كوفه بردند 78 نفر بودند‎.‎

تقسیم سرها به این صورت بود: قیس بن ‏اشعث، رئیس بنى كنده 13 سر، شمر رئیس‏ ‏هوازن 12 سر، قبیله بنى تمیم 17 سر، قبیله ‏بنى اسد 16 سر، قبیله مذحج 6 سر، ‏افرادمتفرقه از قبایل دیگر 13 سر‎.‎

سید الشهدا هنگام شهادت 57 سال داشت‎.‎

پس از شهادت حسین‏«ع‏»33 زخم نیزه و 34 ‏ضربه شمشیر، غیر از زخمهاى تیر بر بدن آن ‏حضرت بود‎.‎

این ماهى فتاده به دریاى خون كه هست زخم از ‏ستاره بر تنش افزون،حسین توست (2‏‎)‎

شركت كنندگان در اسب تاختن بر بدن امام ‏حسین 10 نفر بودند‎.‎

تعداد سپاه كوفه 33 هزار نفر بودند كه به جنگ ‏امام حسین آمدند. آنچه در نوبت ‏اول آمد تعداد ‏‏22 هزار بودند به این صورت: عمر سعد با 6000، ‏سنان با 4000، عروة بن‏قیس با 4000، شمر با ‏‏4000، شبث بن ربعى با 4000. آنچه بعدا اضافه ‏شدند: یزید بن‏ركاب كلبى با 2000، حصین بن ‏نمیر با 4000، مازنى با 3000، نصر مازنى با ‏‏2000 نفر‎.‎

سید الشهداء روز عاشورا براى 10 نفر مرثیه ‏خواند و در شهادتشان سخنانى فرمود و آنان را ‏دعا، یا دشمنان آنان را نفرین كرد. اینان عبارتند ‏از : على اكبر، عباس، قاسم، عبد الله بن ‏حسن، عبد الله طفل شیر خوار، مسلم بن ‏عوسجه، حبیب بن مظاهر، حر بن یزید ریاحى، ‏زهیر بن قین و جون. و در شهادت دو نفر بر آنان ‏درود و رحمت فرستاد‎:‎

مسلم و هانى‎.‎

امام حسین‏«ع‏» بر بالین 7 نفر از شهدا پیاده ‏رفت : مسلم بن عوسجه، حر، واضح‏رومى، ‏جون، عباس، على اكبر، قاسم‎.‎

سر سه شهید را روز عاشورا به جانب امام ‏حسین‏«ع‏» انداختند : عبد الله بن عمیركلبى، ‏عمرو بن جناده، عابس بن ابى شبیب شاكرى‎.‎

سه نفر را روز عاشورا قطعه قطعه كردند:على ‏اكبر، عباس، عبد الرحمن بن عمیر‎.‎

مادر 9 نفر از شهداى كربلا در روز عاشورا حضور ‏داشتند و شاهد شهادت پسر بودند: عبد الله بن ‏حسین (حضرت علی اصغر علیه السلام) كه ‏مادرش رباب بود ، عون بن عبد الله جعفر مادرش ‏زینب، قاسم بن حسن مادرش رمله، عبد الله بن ‏حسن مادرش بنت‏شلیل جیلیه، عبد الله بن ‏مسلم ‏مادرش رقیه دختر على‏«ع‏»، محمد بن ‏ابى سعید بن عقیل، عمرو بن جناده، عبد الله بن ‏وهب‏ كلبى مادرش ام وهب، على اكبر(بنا به ‏نقلى مادرش لیلى،كه ثابت نیست‎).‎

‎5 ‎كودك نابالغ در كربلا شهید شدند:عبد الله ‏رضیع شیر خوار امام حسین (حضرت علی اصغر ‏علیه السلام)، عبد الله بن‏ حسن، محمد بن ابى ‏سعید بن عقیل، قاسم بن حسن، عمرو بن ‏جناده انصارى‎.‎

‎5 ‎نفر از شهداى كربلا، از اصحاب رسول خدا ‏بودند: انس بن حرث كاهلى، حبیب بن مظاهر، ‏مسلم بن عوسجه، هانى بن عروه، عبد الله بن ‏بقطر عمیرى‎.‎

در ركاب سید الشهداء، تعداد 15 غلام شهید ‏شدند: نصر و سعد (از غلامان‏على‏«ع‏»)، منحج ‏‏(غلام امام مجتبى‏«ع‏»)، اسلم و قارب (غلامان ‏امام حسین‏«ع‏»)حرث‏غلام حمزه، جون غلام ‏ابوذر، رافع غلام مسلم ازدى، سعد غلام عمر ‏صیداوى، سالم غلام‏بنى المدینه، سالم غلام ‏عبدى، شوذب غلام شاكر، شیب غلام حرث ‏جابرى، واضح غلام‏حرث سلمانى. این 14 نفر در ‏كربلا شهید شدند. سلمان غلام امام ‏حسین‏«ع‏»، كه آن‏حضرت او را به بصره فرستاد و ‏آنجا شهید شد‎.‎

‎2 ‎نفر از یاران امام حسین‏«ع‏» روز عاشورا اسیر ‏و شهید شدند: سوار بن منعم و موقع بن ثمامه ‏صیداوى‎.‎

‎4 ‎نفر از یاران امام در كربلا پس از شهادت آن ‏حضرت به شهادت رسیدند: سعد بن‏حرث و ‏برادرش ابو الحتوف، سوید بن ابى مطاع (كه ‏مجروح بود و محمد بن ابى سعید بن‏عقیل‎.‎

‎7 ‎نفر در حضور پدرشان شهید شدند : على ‏اكبر، عبد الله بن حسین ، عمرو بن جناده، عبد ‏الله بن یزید، عبید الله بن یزید، مجمع بن عائذ، ‏عبد الرحمن بن مسعود‎.‎

‎5 ‎نفر از زنان از خیام حسینى به طرف دشمن ‏بیرون آمده و حمله یا اعتراض كردند‎:‎

كنیز مسلم بن عوسجه، ام وهب زن عبد الله ‏كلبى، مادر عبد الله كلبى،زینب كبرى، مادرعمرو ‏بن جناده‎.‎

زنى كه در كربلا شهید شد مادر وهب(همسر ‏عبد الله بن عمیر كلبى)بود‎.‎

زنانى كه در كربلا بودند: زینب سلام الله علیها، ‏ام كلثوم، فاطمه، صفیه، رقیه، ام هانى (این 6 ‏نفر ازاولاد امیر المؤمنین(ع) بودند) فاطمه و ‏سكینه (دختران سید الشهدا علیه السلام) ‏رباب، عاتكه، مادر محسن بن حسن، دختر ‏مسلم بن عقیل، فضه نوبیه، كنیز خاص حسین، ‏مادر وهب بن عبد الله‎.‎

‎1-‎بخش عمده‏اى از این آمار از كتاب‏«زندگى ابا ‏عبد الله الحسین‏»،عماد زاده،«وسیلة الدارین ‏فى انصار الحسین‏»،سید ابراهیم موسوى ‏و«ابصار العین‏»،سماوى است‎.‎

‎2-‎محتشم كاشانى‎.‎

و کتاب فرهنگ عاشورا ، جواد محدّثی


برچسب ها: امام حسین ، شهدای کربلا ، عاشورا ، زینب ، علی اکبر ، علی اصغر ، سید الشهدا ، اسارت ، شام ،
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:23 قبل از ظهر
What's up mates, how is the whole thing, and what you desire to say about
this article, in my view its in fact amazing designed for me.
سه شنبه 6 تیر 1396 10:36 بعد از ظهر
This is the right web site for everyone who really wants to understand this topic.
You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to?HaHa).

You definitely put a fresh spin on a topic that has been written about for ages.
Excellent stuff, just wonderful!
جمعه 22 اردیبهشت 1396 08:30 قبل از ظهر
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I have
found something that helped me. Kudos!
سه شنبه 13 دی 1390 08:56 قبل از ظهر
خوبه.
سه شنبه 6 دی 1390 06:20 بعد از ظهر
اونایی که خونشون بچه دارن اگه یه نگاه به گردن بچه شون بکنند و با دست اندازه بگیرند شاید به پهنای دست ماهم نرسه، حالا به این فکر کن که گردن بچه عطشان شش ماهه رو که خودش از تشنگی داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه بخوان با تیر سه شعبه بزنن، اصلا نمیتونم تو ذهنم واسه خودم حل کنم که آیا تیر به این خشنی برا گردن به این لطیفی نیاز بود؟؟؟؟جگرم داره کباب میشه؟السلام علیک یا علی اصغر (ع )
یکشنبه 4 دی 1390 03:24 بعد از ظهر
اطلاعاتی که دادی خیلی خوبن چون در مورد کربلا بالا منبرها خیلی شنیدیم اما این مطالب تازگی داشتن.
حجت پورمحمد
ممنون.البته این مطالب از حوصله منبر ها خارج است بخاطر همین در منابر به آنها کمتر اشاره میشود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • حجت پورمحمد هستم. بنده قصد دارم در مورد مسایل دینی بنویسم. امیدوارم بتوانم. در مورد سوالات هم سعی بنده یافتن جواب متقن خواهد بود؛ ان شاء الله
    لینک کانال تلگرام: @hodjatpour

نویسندگان

  • حجت پورمحمد(51)