تبلیغات
سبزترین راه - اربعین حسینى بر تمام حسینیان تسلیت باد

اربعین حسینى بر تمام حسینیان تسلیت باد

یکشنبه 18 دی 1390 06:43 قبل از ظهر   نویسنده : حجت پورمحمد      


عاشورا‎ ‎خروش خون حسین و‎ ‎اربعین‎ ‎،‎ ‎پژواك این فریاد ظلم شكن است‎ . ‎عاشورا‎ ‎و‎ ‎اربعین‎ ‎نقطه ابتدا و انتهاى عشق ‏نیست بلكه چله عارفانه شیعه‎ ‎است ولى نه مثل چله درویشان و مرتاضان در كنج عزلت و خانقاه ، بلكه همچون خود ‏حسین‎ ‎در میانه انسانها و جامعه. عاشورا‎ ‎زمانه خون و ایثار و‎ ‎اربعین‎ ‎بهانه تبلیغ و پیمان است. عاشورا‎ ‎روزى است ‏كه حسین با تاریخ سخن گفت و‎ ‎اربعین‎ ‎روزى كه تاریخ ، پاى درس حسین علیه السلام مى‎ ‎نشیند‎.
زیارت اولین زائران حسین و بازگشت اهل بیت امام بر سر خاك گلگون شهیدان ‏بهانه‎ ‎اى منطقى براى تاسیس‎ ‎عزاى اربعین‎ ‎بود. چهل روز متوالى از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم سالانه و‎ ‎رسمى اعلام انزجار از ظالمان تاریخ است و در این اعتراض عمومى ، حسین سمبل شجاعت ،‎ ‎پایمردى و آزادگى و ‏یزید نماینده و مظهر جور و فجور است. این چهل روز فرصت مناسبى است تا مردم ، عشق به حسین و كینه و تنفر از‎ ‎قاتلان او را در دل خود بپرورانند و این كینه مقدس را با پوست و گوشت خود و‎ ‎فرزندانشان در آمیزند و عظمت گرمى ‏حماسه عاشورا را به هر عصر و نسلى برسانند 
وقتى كه گرد و خاك پیكار‎ ‎عاشورا‎ ‎فرو نشست و صداى چكاچك‎ ‎شمشیرها، با واپسین تپش قلب مجاهد مردان ، ‏خاموش گشت و زمانى كه‎ ‎خنجر‎ ‎سیاه كین ، فریاد سرخ حسین علیه السلام را همراه‎ ‎حنجره اش‎ ‎برید‎ ‎دوران پس از ‏حسین‎ ‎یعنى‎ ‎فصل پیام‎ ‎آغاز شد‎.
عصر عاشورا آغاز‎ ‎رسالت‎ ‎بود و از همان ساعت ، خون گرم سالار شهیدان ،‎ ‎دروازه دلهایى را گشود كه با هیچ ‏لشگرى بجز‎ ‎خون‎ ‎فتح نمى‎ ‎شد‎.
عصر عاشورا پایان حضور جسمانى امام حسین در صحنه و آغاز عصر‎ ‎عشق به حسین‎ ‎بود و از آن غروب سرخ فام تا ‏امروز،‎ ‎بشریت‎ ‎در عصر حسین زیست كرده است ، كل یوم عاشورا و كل ارض‎ ‎كربلا‎.
پس از آنكه كارزار پایان یافت و حسین ، عمود خیمه عشق ، بر زمین افتاد و‎ ‎طوفان طف فرو خوابید، مبارزه نوینى در ‏برابر ظلم آغاز و جبهه اى به وسعت قلب همه‎ ‎انسانها باز شد. این بار قهرمان داستان زینب است و زبان گویاى او و ‏امام سجاد علیه‎ ‎السلام شمشیر برانى است كه رگ حیات ستم را قطع مى كند‎.
كاروان اسرا، از كانون‎ ‎حماسه دور مى شود و حال و هواى آنان ائینه تمام نماى ماهیت‎ ‎نهضت‎ ‎حسین است . از ‏سرهاى بریده نور مى بارد و از راس نورانى‎ ‎حسین علیه السلام آواى قرآن بگوش مى رسد‎: ‎ام حسبت آن اصحاب‎ ‎الكهف و الرقیم كانوا من ایاتنا عجبا‎  
شبها، اهل بیت قرآن و نماز شب مى‎ ‎خوانند و ذكر خدا از لبانشان جدا نمى شود و از اسارت خویش و شهادت ‏مردانشان پشیمان‎ ‎نیستند‎.
این قافله بجاى آنكه نشانه افتخارات لشكر كوفه باشد نمایشگر قساوت‎ ‎یزیدیان و مظلومیت و حقانیت سپاه جان ‏باخته عشق است‎ .
زینب‎ ‎ماموریتى ویژه و سنگین به عهده دارد. شهداء در قتلگاه آرامیده اند و تكلیف‎ ‎خود را به بخوبى انجام داده اند و ‏شاهدان باید در طول مسیر، رسالت تبلیغى خود را به‎ ‎انجام رسانند. آیا‎ ‎اسارت‎ ‎و‎ ‎زنجیر‎ ‎مانع از انجام تكلیفشان ‏خواهد بود؟ آیا كشته شدن‎ ‎عزیزانشان و تالمات روحى ناشى از آن ، آنان را از مسئولیت خطیر‎ ‎ابلاغ پیام‎ ‎باز خواهد ‏داشت ؟‎
خیابانهاى كوفه و شام و مجلس‎ ‎یزید و ابن زیاد جواب این پرسشها را بخوبى مى دهد كه هیچ نیرویى قادر نیست ‏ایمان‎ ‎زینب و زبان رساى على گونه اش را به زنجیر كشد‎.
دست ستم در پوشش تبلیغاتى‎ ‎عوامفریبانه و زهر آلوده به خون فرزندان فاطمه آلوده شده است و جو مسموم ‏تحریف‎ ‎حقایق هنوز اجازه نمى دهد تا مردم از ماهیت جنگ نینوا آگاه شوند. فریادى روشنگر‎ ‎لازم است تا مردم پشت ‏جبهه را از عوام فریبى ها و تحریف ها آگاه شوند. فریادى‎ ‎روشنگر لازم است تا مردم پشت جبهه را از عوام فریبى ها و ‏تحریف ها آگاه سازد. جنگ‎ ‎تبلیغاتى آغاز مى گردد. جنگى نابرابر كه در یك طرف ، حكومت با تمام ساز و برگ‎ ‎تبلیغاتى و در طرف دیگر زنان و كودكانى داغدیده ، گرسنه و خسته‎ .
زینب‎ ‎در كوفه و شام پرده از چهره كریه بنى امیه برداشته و با‎ ‎منطق علوى ، مغلطه ها و سفسطه هاى ابن زیاد و ‏یزید را افشا مى كند و با افشاگریهاى‎ ‎روشنى بخش خود، از جنایت هولناكى كه در سرزمین خونبار‎ ‎تف‎ ‎رخ داده پرده ‏بر مى دارد و بدین ترتیب نقاب از سیماى حسینیان و فرزندان رسول‎ ‎خدا كنار مى رود و‎...
اعتراضها، قیامهاى و انقلابها یكى پس از دیگرى آغاز مى شود‎ ‎و پیام كربلا به گوش تاریخ مى رسد و عاشورا را ‏جاودانگى مى یابد و قتلگاه حسین علیه‎ ‎السلام قبله گاه مى گردد و امت هاى افسرده را جانى دوباره مى بخشد‎.
در‎ ‎فصل پیام خون ، زینب عاشورایى در تبعید‎ ‎به پا مى كند و جوامع‎ ‎بشرى از آن تاریخ به بعد گلواژه آزادى و شهادت را ‏از شجره خونین كربلا مى چینند. و‎ ‎اینك اى حسین ! آرامگاه و بارگاه تو آرامش بارگاههاى متعفن طاغوتیان را بر هم ‏زده و‎ ‎زیارتگاه شیفتگان حق و تشنگان عدالت ، گشته است و‎ ‎تربت‎ ‎پاك تو سربازان عاشقى تربیت كرده است كه در ‏طول تاریخ‎ ‎عاشوراها‎ ‎ساخته اند و پرچم امر به معروف و نهى از منكر را كه‎ ‎در كربلا برافراشتى بر تارك تاریخ به جنبش ‏در آورده اند و خیمه عشقى كه در نینوا‎ ‎زدى همچنان بر پا نگهداشته اند‎.
یاد بود رستاخیز عاشوراى تو هر سال با شكوهتر از‎ ‎سال پیش بر پا مى شود و هر محرم و صفر شور و شعور و عشق ‏و عقل ، در صحنه جامعه و در‎ ‎درون انسانها به ملاقات هم مى آیند، اگر عشق تو در دلها نبود عقل بى پناه مى ماند و‎ ‎اگر‎ ‎شور‎ ‎تو بر سرها نبود‎ ‎شعور‎ ‎مى خشكید‎.
یاد بود رستاخیز تو هر سال از عاشورا تا‎ ‎اربعین ، خلق جهان را متوجه پیام قیامت مى كند‎. ‎عاشورا‎ ‎روز شهادت ‏حماسه سازان و‎ ‎اربعین‎ ‎روز‎ ‎زیارت‎ ‎مرقد عاشور سازان است‎ .
عاشورا‎ ‎خروش خون حسین و‎ ‎اربعین‎ ‎،‎ ‎پژواك این فریاد ظلم شكن است‎ . ‎عاشورا‎ ‎و‎ ‎اربعین‎ ‎نقطه ابتدا و انتهاى عشق ‏نیست بلكه چله عارفانه شیعه‎ ‎است ولى نه مثل چله درویشان و مرتاضان در كنج عزلت و خانقاه . بلكه همچون خود ‏حسین‎ ‎در میانه انسانها و جامعه‎ .
عاشورا تا اربعین نقطه اوج عشق حسین است و در این‎ ‎چهل روز، حسین علیه السلام تنها سخن محافل و مجالس ‏است تا در طول عمر انسان بهانه‎ ‎بیدارى ظلم ستیزى باشد‎.
عاشورا‎ ‎زمانه خون و ایثار و‎ ‎اربعین‎ ‎بهانه تبلیغ و پیمان است ،‎ ‎عاشورا‎ ‎روزى است كه حسین با تاریخ سخن گفت و‎ ‎اربعین‎ ‎روزى كه تاریخ ، پاى درس حسین علیه السلام مى‎ ‎نشیند‎.
عاشورا‎ ‎روز كشت‎ ‎خون‎ ‎خدا‎ ‎در كویر جامعه ظلم زده و و‎ ‎اربعین‎ ‎آغاز‎ ‎برداشت اولین ثمره آن است . اربعین فرصتى براى ‏اعلام همبستگى با عاشورا است‎ .
زیارت اولین زائران حسین و بازگشت اهل بیت امام بر سر خاك گلگون شهیدان بهانه‎ ‎اى منطقى براى تاسیس‎ ‎عزاى ‏اربعین‎ ‎بود. اولین زائر حسین علیه‎ ‎السلام چه‎ ‎جابر‎ ‎باشد و چه دیگران و جابر قبل از اهل بیت‎ ‎به كربلا آمده باشد یا ‏پس از آنان و این حضور چه در اربعین اول باشد و چه در اربعین‎ ‎دوم ، تغییرى در فلسفه اعلام اربعین به عنوان چهل ‏روز عزاى براى حسین علیه السلام‎ ‎ایجاد نمى كند‎.
چهل روز متوالى - از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم سالانه و‎ ‎رسمى اعلام انزجار از ظالمان تاریخ است و در این ‏اعتراض عمومى ، حسین سمبل شجاعت ،‎ ‎پایمردى و آزادگى و یزید نماینده و مظهر جور و فجور است . در این چهل ‏روز یاد حسین‎ ‎صدرنشین محفل دلها است و افكار عمومى بیش از هر حادثه مهم دیگرى تحت تاثیر حادثه‎ ‎كربلا است ‏و این چهل روز فرصت مناسبى است تا مردم ، عشق به حسین و كینه و تنفر از‎ ‎قاتلان او را در دل خود بپرورانند و این ‏كینه مقدس را با پوست و گوشت خود و‎ ‎فرزندانشان در آمیزند و عظمت گرمى حماسه عاشورا را به هر عصر و نسلى ‏برسانند و شور‎ ‎عاشورا را هر سال تازه تر از سال گذشته بر پا كنند تا كلاس درس عاشورا هر سال با‎ ‎شكوهتر از سال ‏پیش ‍ دائر گردد. اینجاست كه فلسفه اربعین رخ مى نماید. باشد تا ما‎ ‎نیز از این كلاس پر بار درس شهادت بیاموزیم و ‏خود را جهت یارى مولایمان حضرت مهدى(عج ) آماده نمائیم‎ .‎


برچسب ها: حسین ، اربعین ، امام زمان ، حضرت مهدی ، عاشورا ، شهادت ، زینب ، امام سجاد ، شیعه ، یزیدکل یوم عاشورا کل ارض کربلا ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 دی 1390 06:54 قبل از ظهر
دیدگاه ها ()
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:25 بعد از ظهر
Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
جمعه 29 اردیبهشت 1396 12:01 قبل از ظهر
Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your page.
Im really impressed by your site.
Hello there, You have performed an excellent
job. I will definitely digg it and in my opinion recommend to my friends.

I am sure they will be benefited from this web site.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:06 بعد از ظهر
Hello! I've been reading your blog for a long time now and finally got the courage to go ahead and
give you a shout out from Humble Texas! Just wanted
to tell you keep up the good job!
چهارشنبه 28 دی 1390 08:46 قبل از ظهر
سلام ممنونم از حضورتون
نظر لطفتونه
وب شماهم خیلی پر محتوا و ارزشمنده موفق باشید
شنبه 24 دی 1390 04:44 بعد از ظهر
سلام مرسی از نظرت وب مذهبی جالبی داری
پنجشنبه 22 دی 1390 11:11 بعد از ظهر
سلام و عرض ادب. مطالبتون خوب بود. من به نوبه خود اربعین حسینی رابه شما تسلیت می گویم............... التماس دعا....................
پنجشنبه 22 دی 1390 01:31 بعد از ظهر
سلام
اربعین سالار شهیدان را بر شما تسلیت باد

امیدوارم به زودی زود زیارت عتبات قسمتتون بشه
چهارشنبه 21 دی 1390 01:48 بعد از ظهر
سلام پستای قشنگی میزنی
دوشنبه 19 دی 1390 03:56 بعد از ظهر
متن زیبایی بود
یکشنبه 18 دی 1390 08:39 بعد از ظهر
سلام...
ان شاالله بتوانیم عزا داران قابلی برای حضرت باشم پیشاپیش تسلیت عرض می كنم
یکشنبه 18 دی 1390 03:58 بعد از ظهر
بنظرم باید یه خورده از رنگ وبت کمکنی.ولی وب مفیدیه
یکشنبه 18 دی 1390 03:55 بعد از ظهر
وبلگ آوزنده و قابل استفاده ای داری
یکشنبه 18 دی 1390 03:54 بعد از ظهر
السلام علیک یا ابا عبدالله
یکشنبه 18 دی 1390 03:49 بعد از ظهر
واقعاعالیه
یکشنبه 18 دی 1390 01:26 بعد از ظهر
سلام وعرض وقت بخیر

خیلی ممنوم از سر زدن ونظر لطفت

مطلبت جالب بود به دوباره خوندنش می ارزید دست مریزاد

من هم آپیدم دعا می کنم همیشه شاد وامید وار باشی قلمت هم مانا

پند های اجتماعی------------------------------------------------
هرگز توان خودت را در تغییر دادن دیگران، دست بالا نگیر.

از اینکه به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام دهند پرهیز کن در عوض به آنها بگو چه کاری باید انجام گیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقه شان تو را شگفت زده خواهند کرد.

خودت را به راحتی زیر دست و پا نینداز، یاد بگیر که کوتاه و مودبانه "نه" بگویی

کیفیت یک محله را از روی رفتار مردمی که در آن زندگی می کنند بسنج

وقتی کسی تورا بغل می کند اجازه بده خودش هم رهایت کند تو پیشدستی نکن

به زندگی خصوصی فرزندانت احترام بگذار
یکشنبه 18 دی 1390 12:20 بعد از ظهر
سلام

هنوز بوی محرم نرفته اهای آدمها !

که صدای ضبط ماشینتان بلند است...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • حجت پورمحمد هستم. بنده قصد دارم در مورد مسایل دینی بنویسم. امیدوارم بتوانم. در مورد سوالات هم سعی بنده یافتن جواب متقن خواهد بود؛ ان شاء الله
    لینک کانال تلگرام: @hodjatpour

نویسندگان

  • حجت پورمحمد(51)