تبلیغات
سبزترین راه - چرا شیعیان به هنگام زیارت، در و دیوار حرم را مى بوسند و به آنها ‏تبرّك مى جویند؟‎

چرا شیعیان به هنگام زیارت، در و دیوار حرم را مى بوسند و به آنها ‏تبرّك مى جویند؟‎

یکشنبه 4 دی 1390 07:33 قبل از ظهر   نویسنده : حجت پورمحمد      


تبرك جستن به آثار اولیای خدا، مسأله ای نیست كه هم اكنون در میان گروهی از مسلمانان پدید آمده باشد، بلكه ریشه های این ‏رفتار را در ژرفای تاریخ زندگانی رسول خدا و صحابه آن حضرت می توان یافت‎. ‎
نه تنها پیامبر گرامی و یاران وی ، بلكه پیامبران پیشین نیز، بدین امر مبادرت می ورزیدند. «إذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی ‏وجه أبی یأت بصیراً»«فلما أن جاء البشیر ألقاه علی وجهه فارتدّ بصیراً» پیامبر گرامی اسلام، به هنگام طواف خانه خدا، ‏حجر الاسود را استلام می نمود و یا می بوسید‎.‎‏ هرگاه پیامبر وضو می گرفت، نزدیك بود مسلمانان، (بر سر بدست آوردن ‏آب وضوی آن حضرت) با هم بجنگند‎.‎‏ كودكان را نزد پیامبر می آوردند و آن حضرت به منظور تبرك آنان، دعا می كرد‎.‎‏ ‏بدین سان، دلایل جواز تبرّك به آثار اولیای خدا روشن گشت و معلوم گردید كسانی كه شیعه كه را به خاطر این رفتار، به ‏شرك و دوگانه پرستی ، متهم می كنند، معنای توحید و شرك را درست تحلیل نكرده اند. زیرا شرك و پرستش غیر خدا، بدان ‏معنا است كه در كنار پرستش خدا، موجود دیگری را نیز خدا بدانیم و یا كارهای خدایی را به وی نسبت دهیم، بطوری كه او ‏را در اصل هستی و یا اثر بخشی ، مستقل و بی نیاز از خدا قلمداد نماییم‎.‎‏ ‏
در حالی كه شیعه، آثار اولیای خدا را مانند خود آنان، مخلوق و آفریده خدا می داند كه هم در اصل وجود و پیدایش خود و هم ‏در منشأ آثار بودن، نیازمند به خداوند یگانه اند‎.‎‏ ‏
شیعه تنها به پاس احترام پیشوایان خود و پیشتازان دین خدا و به منظور ابراز محبت بی شائبه خود نسبت به آنان، بدان آثار ‏تبرك می جویند‎.‎‏ ‏
اگر شیعیان به هنگام زیارت حرم پیامبر و اهل بیت آن حضرت، ضریح را می بوسند، و یا در و دیوار را لمس می كنند، ‏تنها بدان جهت است كه به پیامبر گرامی و عترت او عشق می ورزند و این مسأله عاطفی انسانی است كه در وجود یك انسان ‏شیفته، تجلّی می كند

 تبرك جستن به آثار اولیای خدا، مسأله ای نیست كه هم اكنون در میان گروهی از مسلمانان پدید آمده باشد، بلكه ریشه های ‏این رفتار را در ژرفای تاریخ زندگانی رسول خدا و صحابه آن حضرت می توان یافت‎. ‎
نه تنها پیامبر گرامی و یاران وی ، بلكه پیامبران پیشین نیز، بدین امر مبادرت می ورزیدند. و اینك دلایل مشروع بودن تبرّك ‏به آثار اولیا از دیدگاه كتاب و سنّت را از نظر شما می گذرانیم‎:‎
‎1- ‎در قرآن كریم می خوانیم: هنگامی كه یوسف صدیق، خود را به برادران خویش معرفی كرد و آنان را مورد بخشودگی ‏قرار داد، فرمود‎: ‎
‏«إذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه أبی یأت بصیراً»[1]‏
این پیراهن مرا با خود ببرند و بر صورت پدرم (یعقوب) افكنید تا دیدگانش بینا گردد‎.‎‏ ‏
سپس می فرماید‎:‎‏ ‏
‏«فلما أن جاء البشیر ألقاه علی وجهه فارتدّ بصیراً»[2]‏
آنگاه كه مژده دهنده، آن پیراهن را بر رخسار او افكند، بینایی وی بازگشت‎.‎‏ ‏
این سخن گویای قرآن، گواه روشنی بر تبرك جستن پیامبر خدا (یعقوب) به پیراهن پیامبری دیگر (حضرت یوسف) می ‏باشد، بلكه بیانگر آن است كه پیراهن یاد شده، موجب بازگشت بینایی حضرت یعقوب گردید‎.‎‏ ‏
آیا می توان گفت رفتار این دو پیامبر گرامی ، از چارچوب توحید و پرستش خدا خارج بوده است؟‎!‎
‎2- ‎شكی نیست كه پیامبر گرامی اسلام، به هنگام طواف خانه خدا، حجر الاسود را استلام می نمود و یا می بوسید‎. ‎
بخاری در صحیح خود می گوید: مردی از عبدالله بن عمر درباره استلام حجر سؤال كرد و او در پاسخ گفت: «رأیت رسول ‏الله (صلی الله علیه وآله) یستلمه و یقبّله».[3]‏
پیامبر را مشاهده كردم كه حجرالاسود را استلام می نمود و می بوسید‎.‎‏ ‏
در صورتی كه اگر لمس كردن و یا بوسیدن سنگی ، شرك به خدا بود، هرگز پیامبر (كه منادای توحید است) به چنین كاری ‏مبادرت نمی ورزیدند‎.‎‏ ‏
‎3- ‎در كتب صحاح و مسانید و در میان كتاب های تاریخ و سنن، روایات انبوهی در مورد تبرك جستن صحابه پیامبر به ‏آثار آن حضرت؛ مانند: لباس، آب وضو، ظرف آب و ... به چشم می خورد كه با مراجعه به آنها، كوچكترین تردیدی در ‏مشروعیّت و پسندیده بودن آن باقی نمی ماند‎. ‎
گرچه شمارش همه روایات در این زمینه، در این نوشتار نمی گنجد، ولی به عنوان مثال، برخی از آنها را در اینجا یادآور ‏می شویم‎:‎
الف: بخاری در صحیح خود، در ضمن روایتی طولانی كه شرح برخی از ویژگی های پیامبر و یاران او را در بردارد، ‏چنین می گوید‎:‎‏ ‏
‏«واذا توضّأ كادوا یقتتلون علی وضوئه».[4]‏
هرگاه پیامبر وضو می گرفت، نزدیك بود مسلمانان، (بر سر بدست آوردن آب وضوی آن حضرت) با هم بجنگند‎.‎‏ ‏
ب: ابن حجر می گوید‎:‎‏ ‏
‏«ان النّبیّ صلی الله عیه وآله وسلم كان یؤتی بالصّبیان فیبرك علیهم».[5]‏
كودكان را نزد پیامبر می آوردند و آن حضرت به منظور تبرك آنان، دعا می كرد‎.‎‏ ‏
ج: محمد طاهرمكّی می گوید‎:‎‏ ‏
‏«از ام ثابت روایت شده كه گفت: رسول خدا بر من وارد شد و از دهانه مشكی كه آویزان بود، ایستاده آب نوشید و من ‏برخاستم و دهانه مشك را بریدم».‏
سپس می افزاید: «این حدیث را ترمذی روایت كرده و می گوید: حدیث صحیح و حسن است و شارح این حدیث دركتاب ‏الریاض الصالحین می گوید: ام ثابت، دهانه مشك را برید تا جای دهان پیامبر را نگهداری كند و بدو تبرك جوید و همچنین ‏صحابه می كوشیدند تا از جایی كه رسول خدا از آن آب نوشیده بود، آب بنوشند».[6]‏
‏«خدمت گزران مدینه به هنگام نماز صبح با ظرف آب نزد پیامبر می رفتند، پیامبر گرامی دست مبارك خود را در هر یك از ‏آن ظروف آب فرو می برد، چه بسا در بامداد سردی خدمت وی می رسیدند، باز هم پیامبر دست خود را در آنها فرو می ‏برد».[7]‏
بدین سان، دلایل جواز تبرّك به آثار اولیای خدا روشن گشت و معلوم گردید كسانی كه شیعه كه را به خاطر این رفتار، به ‏شرك و دوگانه پرستی ، متهم می كنند، معنای توحید و شرك را درست تحلیل نكرده اند. زیرا شرك و پرستش غیر خدا، بدان ‏معنا است كه در كنار پرستش خدا، موجود دیگری را نیز خدا بدانیم و یا كارهای خدایی را به وی نسبت دهیم، بطوری كه او ‏را در اصل هستی و یا اثر بخشی ، مستقل و بی نیاز از خدا قلمداد نماییم‎.‎‏ ‏
در حالی كه شیعه، آثار اولیای خدا را مانند خود آنان، مخلوق و آفریده خدا می داند كه هم در اصل وجود و پیدایش خود و هم ‏در منشأ آثار بودن، نیازمند به خداوند یگانه اند‎.‎‏ ‏
شیعه تنها به پاس احترام پیشوایان خود و پیشتازان دین خدا و به منظور ابراز محبت بی شائبه خود نسبت به آنان، بدان آثار ‏تبرك می جویند‎.‎‏ ‏
اگر شیعیان به هنگام زیارت حرم پیامبر و اهل بیت آن حضرت، ضریح را می بوسند، و یا در و دیوار را لمس می كنند، ‏تنها بدان جهت است كه به پیامبر گرامی و عترت او عشق می ورزند و این مسأله عاطفی انسانی است كه در وجود یك انسان ‏شیفته، تجلّی می كند‎.‎‏ ‏
ادیبی شیرین سخن می گوید‎:‎‏ ‏
بر دیار سلمی می گذرم، این دیوار و آن دیوار را می بوسم‎.‎‏ ‏
دوستی آن دیار، قلب مرا شاد نمی سازد، بلكه محبت ساكن آن است كه مرا به وجد و سرور می آورد‎.‎‏ ‏

‎[1] - ‎یوسف: 93‏‎. ‎
‎[2] - ‎یوسف: 96‏‎. ‎
‎[3] - ‎صحیح بخاری ، جزء2، كتاب الحج، باب تقبیل الحجر، صفحه 152-151، ط مصر‎. ‎
‎[4] - ‎صحیح بخاری ، ج3، باب ما یجوز من الشروط فی الاسلام، باب الشروط فی الجهاد والمصالحه، ص195‏‎. ‎
‎[5] - ‎الاصابه، ج1، خطبه كتاب، ص7، ط مصر‎. ‎
‎[6] - ‎ترك الصحابه، (محمد طاهر مكّی )، فصل اول، ص29، ترجمه انصاری‎ . ‎
‎[7] - ‎صحیح مسلم، جزء7، كتاب الفضائل، باب قرب النبی ص من الناس وتبرّكهم به، ص79‏‎.‎


برچسب ها: تبرک ، بوسیدن قبور ، شرک ، شیعه ، ائمه ، پیامبر ، نبی ،
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:49 بعد از ظهر
Terrific article! This is the kind of information that are supposed to be shared across the internet.
Shame on the search engines for no longer positioning
this publish upper! Come on over and seek advice from my web site .
Thank you =)
دوشنبه 5 تیر 1396 07:32 بعد از ظهر
Thanks for finally writing about >سبزترین
راه - چرا شیعیان به هنگام زیارت، در و
دیوار حرم را مى بوسند و به آنها ‏تبرّك مى جویند؟‎ <Loved it!
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 08:31 قبل از ظهر
Great beat ! I would like to apprentice while you
amend your website, how can i subscribe for a blog site?

The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept
شنبه 19 فروردین 1396 03:26 بعد از ظهر
I constantly emailed this webpage post page to all my associates,
as if like to read it after that my contacts will too.
جمعه 7 بهمن 1390 08:49 بعد از ظهر
خیلی مطالب خوب و جالبی بود ممنون خسته نباشید
سه شنبه 13 دی 1390 08:40 قبل از ظهر
با ادب را ادب سپاه بس است
بی ادب با هزار کس تنهاست
بوسیدن مرقد مطهر ائمه فقط برای ابراز ادب و عشق به ائمه هست نه شرک.
سه شنبه 6 دی 1390 05:42 بعد از ظهر
السلام علیک یا فاطمه المعصومه (س )
عمه سادات سلام علیک
روح عبادت سلام علیک
عمه سادات بگو کیستی
فاطمه یا زینب ثانیستی


امام صادق فرمودند :
ما را حرمی است و آن قم است و به زودی بانویی از فرزندان من به نام فاطمه در آن دفن خواهد شد،هر کس او را زیارت کند ، بهشت بر او واجب می شود.
یکشنبه 4 دی 1390 12:44 بعد از ظهر
سلام
من از این مطلب خیلی استفاده کردم . اجرکم عندالله
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • حجت پورمحمد هستم. بنده قصد دارم در مورد مسایل دینی بنویسم. امیدوارم بتوانم. در مورد سوالات هم سعی بنده یافتن جواب متقن خواهد بود؛ ان شاء الله
    لینک کانال تلگرام: @hodjatpour

نویسندگان

  • حجت پورمحمد(51)